Beleef de Kazematten

De Kazematten, Bunkers en Omgeving

In 1921 wordt besloten tot de bouw van de Afsluitdijk. Voor de bescherming van ‘Vesting Holland’ wil het departement van Oorlog dat er extra versterkingen in het noorden, bij de Afsluitdijk komen. Om deze reden zijn de vestingwerken, de kazematten, gebouwd.

De Geschiedenis

In eerste instantie hadden de Duitsers weinig belangstelling voor de stelling en was het een bewaakte doorlaatpost. Er waren  kustwacht – en Grenzschutzmanschappen gelegerd. Toen de Duitse krijgskansen keerden (nederlaag bij El Alamein en Stalingrad) werd de stelling vanaf 1943 weer volledig bemand.

De Exposities

In het Kazemattenmuseum verhalen en exposities over de periode vanaf de bouw van de Afsluitdijk t/m de periode van de “Koude Oorlog”. Het doel van deze exposities is het uitdragen en levend houden van de historische gebeurtenissen rond Kornwerderzand.

Introductiefilm Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Historisch interview met veteraan Kornwerderzand

Audiotour “Onverwoestbare verhalen”

De audiotour “Onverwoestbare verhalen” brengt je terug naar de periode van de Tweede Wereldoorlog en haalt bijzondere herinneringen op van soldaten, verzetsstrijders en voormalig bewoners van Kornwerderzand. Een tour met ontmoetingen op het grote museumterrein. Met je eigen mobiele telefoon kan je de verhalen beluisteren. De QR- en inlogcodes zijn bij de kassa te verkrijgen en daarmee is in een handomdraai de route binnen te halen. Een kaartje wijst de weg en op het terrein zijn de luisterpunten makkelijk te vinden door de opvallende herkenningstekens. “Onverwoestbare verhalen” is er in drie talen en gratis verkrijgbaar voor alle bezoekers van het museum. Omdat er geen WiFi is op het terrein is een mobiele telefoon met een eigen internetverbinding noodzakelijk.