Beleef de Kazematten

De Kazematten, Bunkers en Omgeving

In 1921 wordt besloten tot de bouw van de Afsluitdijk. Voor de bescherming van ‘Vesting Holland’ wil het departement van Oorlog dat er extra versterkingen in het noorden, bij de Afsluitdijk komen. Om deze reden zijn de vestingwerken, de kazematten, gebouwd.

De Geschiedenis

In eerste instantie hadden de Duitsers weinig belangstelling voor de stelling en was het een bewaakte doorlaatpost. Er waren  kustwacht – en Grenzschutzmanschappen gelegerd. Toen de Duitse krijgskansen keerden (nederlaag bij El Alamein en Stalingrad) werd de stelling vanaf 1943 weer volledig bemand.

De Exposities

In het Kazemattenmuseum verhalen en exposities over de periode vanaf de bouw van de Afsluitdijk t/m de periode van de “Koude Oorlog”. Het doel van deze exposities is het uitdragen en levend houden van de historische gebeurtenissen rond Kornwerderzand.

Introductiefilm Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Historisch interview met veteraan Kornwerderzand

Audiotour