Organisaties en bedrijven die het Kazemattenmuseum steunen

Hoofdsponsors

 

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Lees verder op vfonds.nl

 

Gemeente Súdwest-Fryslân. Ruim 90.000 fiere Friezen. 89 kernen. Een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Uniek door het groene landschap en het mooie water. Lees verder op sudwestfryslan.nl 

Co-sponsoren en overige

 

VfoAlert BV wil bijdragen aan een incidentvrije wereld. Ons doel is menselijk leed, schade, milieu-incidenten en omgevingshinder te voorkomen. Wij bereiken dit door inzet van gemotiveerde, pro-actieve en betrokken medewerkers. Dus bent u op zoek naar veiligheidstoezichthouders, veiligheidsmiddelen of wilt u advies/scholing voor uw bedrijf of uw medewerkers, meer info op wijzijnalert.nl

 

Voor elk soort locatie de goede geluidsinstallatie en door ons nieuw arsenaal aan licht smelten we het geheel tot de juiste proporties.

U kunt bij ons terecht voor
– Verhuur van licht, geluid en AV
– Advies, begeleiding, bemiddeling
– Bediening van apparatuur
– Opbouw en transport materiaal.

Meer info op fairsound.nl

 

Vanuit het windpark Nij Hiddum-Houw vloeit jaarlijks een afgesproken bedrag in een fonds. Het fonds ontvangt afdrachten uit het rendement van het windpark en uit het rendement van financiële participatie. Het Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang.

Voor meer info zie op de website van het gebiedsfonds.

 

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.

. Meer info zie FIKS Omgevingsfonds