Stichting Kornwerderzand

Bestuursgegevens

Voorzitter:
Dhr. K. Terwisscha van Scheltinga
voorzitter@kazemattenmuseum.nl

Vicevoorzitter:
Dhr. H. Meijering
vrijwilligers@kazemattenmuseum.nl

Secretaris:
Mw. M. Baarda-Postma
secretaris@kazemattenmuseum.nl

Penningmeester:
Dhr. B. Kraan
penningmeester@kazemattenmuseum.nl

Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegelden.

Overige contactgegevens

Marketing en Public Relations:
Dhr. H. Meijering
pr@kazemattenmuseum.nl

Conservator:
Dhr. W. Stienstra.
conservator@kazemattenmuseum.nl

Vrijwilligers informatie:
Dhr. H. Meijering
vrijwilligers@kazemattenmuseum.nl

Educatie:
Dhr. L. Ypma
educatie@kazemattenmuseum.nl

Activiteiten Stichting Kornwerderzand

Activiteiten van de Stichting Kornwerderzand bestaan uit het geven van voorlichting, het wekken van belangstelling voor verdedigingswerken door het geven van rondleidingen en het verzamelen van documentatie.

Bijzondere activiteiten:

  • Museumweekend.
  • Dodenherdenking op 4 mei.
  • Welkom 10.000ste bezoeker.
  • Aanwezigheid bij o.a. Luchtmacht-dagen en de Veteranendag.
  • Aanwezig op Uitmarkten in Sneek en Leeuwarden.
  • Op aanvraag geven van lezingen en gastlessen op basisscholen.

Accountantsrapportage Algemeen

U kunt hier de accountantsrapportage van Stichting Kornwerderzand downloaden:

Algemeen

  • Officiële naam               : Stichting Kornwerderzand
  • Publiek bekende naam: Kazemattenmuseum Kornwerderzand
  • RSIN                                 : 804749504

Doelstelling Stichting Kornwerderzand

De Stichting heeft ten doel de instandhouding te bevorderen van de voormalige verdedigingswerken op het Kornwerderzand, evenals het verwerven, beheren en exposeren van objecten en bescheiden, gerelateerd aan de oorlogsdagen van mei 1940 in de meest ruime zin. Daarnaast het uitdragen en levend houden van de historische gebeurtenissen en tentoonstellen van voornoemde voorwerpen in een aantal van de vestingwerken met bijgebouwen evenals op aangrenzende terreinen, samen vormend het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand.

Deze doelstellingen worden bereikt door een aantal vestingwerken van de voormalige Stelling Den Helder, Detachement Kornwerderzand, en de Wonsstelling te behouden. Door middel van exposities, beeldmateriaal, herdenkingsplaatsen, rondleidingen en lezingen, het publiek (in het bijzonder jongeren), informeren over de historie van de Nederlandse soldaten tijdens de mobilisatie, en de oorlogsdagen in mei 1940, waarin zij de Duitse aanvallen weerstonden. Daarnaast besteedt het museum aandacht aan de periode 1945 tot 1965, waarin het complex nog een militaire bestemming had.