De Wonsstelling bestond uit eenvoudige veldversterkingen, wegversperringen en weilanden die onder water gezet konden worden. Hoe konden de Duitsers dan toch de Afsluitdijk bereiken?