In het Kazemattenmuseum staan drie monumenten. Twee ervan zijn al geadopteerd door scholen. Het Marinemonument wordt nu geadopteerd door Scouting Jambowa Bolsward. Het Kazemattenmuseum is blij dat nu ook het Marinemonument op het monumentenplein is geadopteerd. De twee andere monumenten die kapitein Boers/luitenant Ham en de in de Wonsstelling...