In het Kazemattenmuseum zijn sinds kort zwaluwnesten geplaatst. Extra huisvesting voor de zwaluwen van Kornwerderzand. Dit op verzoek van Rijkswaterstaat. In het Kazemattenmuseum broeden ieder jaar zwaluwen. Nesten worden gemaakt aan het kassagebouw maar ook aan het bezoekerscentrum onder de dakrand. Ook sommige kazematten zijn een favoriete plek...